Slide background

 

Afregning


Vandværkets administration er overladt til Kerteminde Forsyning A/S, som på vandværkets vegne udsender regninger for vandforbrug og ligeledes modtager indbetaling fra vandværkets kunder.

Om faktura og betaling:

De fleste husstande/virksomheder vil årligt få tilsendt 4 regninger. 1. acontorate indeholder årsopgørelse for det foregående år.

Betalingsdatoer:

  1. Acontorate         3. marts

  2. Acontorate         3. maj

  3. Acontorate         3. august

  4. Acontorate         3. november

Samtidig med afregning for vandforbruget, fremsendes ligeledes afregning for afledning af spildevand.

Registrering af vandforbrug

Aflæsning af vandforbruget ved den enkelte kunde sker automatisk via ejendommens elektroniske vandmåler.

Flytning

Såfremt husstanden/virksomheden fraflytter, skal følgende oplysninger sendes til Kerteminde Forsyning A/S: Måleraflæsning pr. flyttedato, fraflytters nye adresse samt tilflytters navn og CPR-/CVR nummer. Herefter vil fraflytter modtage flytteopgørelse og tilflytter vil modtage et velkomstbrev samt en acontobegæring.

Kundeservice

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon: 7025 3333 eller via mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Åbningstider i kundeservice er:

Mandag til onsdag     10.00 – 10.45

Torsdag                    10.00 – 17.00

Fredag                     10.00 – 12.45