Aktuelt

Målerudskiftning
Se mere om målerudskiftning i denne vejledning

Kalkknuser
På vandværket har vi opsat et anlæg, der minimerer/fjerner problemer og gener med kalksten. Læs mere her og deltag i brugerundersøgelse. Det har givet positiv feedback fra forbrugerne.

Vandværkets administration er overladt til Kerteminde Forsyning A/S, som på vandværkets vegne udsender regninger for vandforbrug og ligeledes modtager indbetaling fra vandværkets kunder. Læs mere her.

 

Langeskov vandværk er pt i gang med at sektionere ledningsnettet.

Det medfører noget grave- og rørarbejde og afbrydelse af vandforsyningen i mindre områder ad gangen. Vi tilsigter at gøre det på tidspunkter hvor det generer mindst muligt.

I forbindelse med lukning af vandforsyningen kan der være luft og trykforandringer  i systemet, som kan bevirke snavset og uklart vand herefter, det er helt ufarligt. 

Lad vandet løbe til det er klart igen. tag evt. luftblanderen på vandhanen af imens.

LANGESKOV VANDVÆRK KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR HERFOR

Langeskov Vandværk har SMS service så berørte forbrugere får besked såfremt mobiltelefonen er offentligt tilgængelig. Har du hemmeligt nummer, taletidskort el. mobiltelefon via din arbejdsplads skal du selv tilmelde dig. Det kan gøres under punktet selvbetjening.

Der kan forekomme lukninger af kortere varighed og ved akutte hændelser uden at der er blevet varslet.

Vandet har en hårdhed på 16°dH

 

 

 

Kontakt

Formand Keld Ib Hansen
Nyborgvej 22, 5550 Langeskov

E-mail: kihas@mail.tele.dk

Se flere kontakter her