Kontakt vandværket

Vandværkets formand: 
Keld Ib Hansen
Nyborgvej 22, 5550 Langeskov
E-mail: 
kihas@mail.tele.dk
Telefon 65 38  11 51
  
  
Vedrørende driftsforstyrrelser, tilsyn af installationer kontaktes:

Vandværkspasser: 
Johannes Aagaard
E-mail: langeskov.vand@gmail.com

Telefon 20 56 33 17
  
VVS-firma: 
VVS installationsfirmaet Ras´s Efterfølger
Telefon 65 38 29 59 / 20 60 02 10
  
VVS-firma:
Marslev VVS
Telefon 65 95 12 06 / 2011 99 11
  
Vedrørende afregning af vandforbrug, måleraflæsning og flytning kontaktes:

Kerteminde Forsyning
E-mail: forsyning@kertemindeforsyning.dk

Telefon 7025 3333


Formand Keld Ib Hansen
Nyborgvej 22, 5550 Langeskov
E-mail:
 kihas@mail.tele.dk

Se telefonnumre mv. i menuen:
Vandværket - Kontakt