Vandets hårdhed er 16 °dH 
 
Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.  

Drikkevandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger et vilkårligt sted i forsyningsområdet. Der udtages 6 prøver pr. år.   

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Der udtages prøver hvert halve år.   

Råvandsanalyser og Pesticidanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Der udtages  prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Drikkevandsanalyse     Renvandsanalyse     Råvandsanalyse 
2014-07-02  2011-11-28 2011-05-07  Boring 7
2014-09-04  2012-11-05 2011-05-17  Boring 10
2014-10-01 2013-05-03  2012-02-06  Boring 12 
2014-10-08 2013-11-12 2012-09-06  Boring 13
2014-11-13  2014-04-30 2015-05-27  Boring 7
2015-04-13  2014-11-13  2015-05-27  Boring 10
2015-05-27 2015-05-27 2015-11-19  Boring 12 
2015-07-16    
2015-09-14    
2015-10-13    
2015-11-19    
2015-11-19    
2016-02-22    
2016-04-04          
2016-05-26       
2016-05-26    
2016-07-05    
2016-10-24          
2017-04-28    
2017-04-28     
2017-05-09     
2018-06-20     
2018-06-20    
2018-06-20    
2018-09-14     
2018-09-14        
2018-12-18     
2018-12-18    
2019-03-25    
2019-03-25    
2019-06-26    

 

Formand Keld Ib Hansen
Nyborgvej 22, 5550 Langeskov
E-mail:
 kihas@mail.tele.dk

Se telefonnumre mv. i menuen:
Vandværket - Kontakt